Zure laguntza ezinbestekoa da gure eskubideen alde egiten jarrai dezagun. Lagundu BBHARROri eta babestu gure lana. Lagundu eta dohaintza egin.